Activity

40 วันนี้ คุณอยากทำอะไร ให้คนที่คุณคิดถึงและตัวเองบ้าง

40 วันนี้ Malee ชวนคุณมา “คิดถึงคนอื่น” โดยการตั้งเป้าหมายเพื่อทำสิ่งดีๆ ให้คนที่คุณคิดถึงและตัวเองให้สำเร็จ ข้อความไหนประทับใจกรรมการมากที่สุด รับของรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นกำลังใจในการ “คิดถึงคนอื่น” ของคุณได้เลย!


40 วันนี้ คุณอยากทำอะไร
ให้คนที่คุณคิดถึงให้สำเร็จ


To...
คนที่คุณคิดถึง

*ข้อความที่ต้องกรอก